Tags: thue ban pha gia

Việt Nam áp thuế bán phá giá tạm thời đến 34,27% đối với thép Trung Quốc, Hàn Quốc

  • 21/08/2019 10h:10
  • /
  • 3252

Theo quyết định mới nhất của Bộ Công Thương, thuế bán phá giá đối với một số sản phẩm thép Trung Quốc và Hàn Quốc lên tới gần 35%.

Xem thêm