Tags: thep dai nhap khau

Việt Nam xem xét rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với SP phôi thép, thép dài NK

  • 21/08/2019 10h:01
  • /
  • 126

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm (SP) phôi thép và thép dài nhập khẩu (NK).

Xem thêm