Tags: thep dai nhap khau

Phôi thép và thép dài nhập khẩu sẽ được miễn trừ thuế PVTM vào năm 2020?

  • 07/10/2019 04h:00
  • /
  • 249

Việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu cần phải dựa vào kết quả rà soát cuối kì nhưng doanh nghiệp hiện có thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo để nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ.

Xem thêm

Việt Nam xem xét rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với SP phôi thép, thép dài NK

  • 21/08/2019 10h:01
  • /
  • 196

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm (SP) phôi thép và thép dài nhập khẩu (NK).

Xem thêm