Tags: nganh thep

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tác động hai mặt tới ngành thép

  • 21/08/2019 10h:02
  • /
  • 95

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đã khiến cho đồng đô la Mỹ (USD) ở mức cao, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) lại giảm mạnh, sẽ có tác động tới các ngành sản xuất trong nước.

Xem thêm

Ngành Thép hướng tới công nghệ sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

  • 21/08/2019 10h:10
  • /
  • 1313

Ngành thép nước ta tiến tới công nghệ loại bỏ hoàn toàn xỉ và các tạp chất, tái tạo nguồn nguyên liệu tái chế với hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tuần hoàn kép.

Xem thêm