Tags: mien tru thue

Công bố sản phẩm thép nhập khẩu được miễn trừ thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại

  • 21/08/2019 10h:08
  • /
  • 225

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa công bố cụ thể những trường hợp nhập khẩu thép được miễn trừ thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

Xem thêm