Tags: kim khi ho chi minh

Năng lực sản xuất của nhiều doanh nghiệp thép đã chạm giới hạn

  • 21/08/2019 10h:09
  • /
  • 1045

Chỉ có 14 công ty thép hoàn thành kế hoạch, có mức tăng trưởng. Còn lại rất nhiều đơn vị không hoàn thành kế hoạch hoặc hoàn thành nhưng không có tăng trưởng.

Xem thêm