Tags: gia thep tang

Giá thép Trung Quốc tăng sau khi ngân hàng tăng thanh khoản

  • 21/08/2019 10h:10
  • /
  • 950

Giá thép giao kỳ hạn Trung Quốc tăng hơn 2% trong ngày thứ tư, mức gia tăng ngày mạnh nhất trong 3 tuần nay nhờ tâm lý thị trường cải thiện sau khi ngân hàng trung ương thông báo sẽ cắt giảm dự trữ tiền mặt.

Xem thêm