Tags: doanh nghiep thep

Lợi nhuận ngành thép sụt giảm trong quý 2

  • 21/08/2019 10h:02
  • /
  • 95

Không chỉ liên tục chịu nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại, điều tra bán phá giá, nguồn gốc xuất xứ, các doanh nghiệp thép còn phải đối mặt với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Báo cáo tài chính quý 2/2019 của hàng loạt doanh nghiệp ngành thép ghi nhận lợi nhuận sụt giảm.

Xem thêm

Năng lực sản xuất của nhiều doanh nghiệp thép đã chạm giới hạn

  • 21/08/2019 10h:09
  • /
  • 3351

Chỉ có 14 công ty thép hoàn thành kế hoạch, có mức tăng trưởng. Còn lại rất nhiều đơn vị không hoàn thành kế hoạch hoặc hoàn thành nhưng không có tăng trưởng.

Xem thêm