Tags: crc

Việt Nam hoãn điều tra cho CRC Trung Quốc

  • 21/08/2019 09h:59
  • /
  • 133

Theo báo cáo, Bộ Công Thương Việt Nam đã hoãn điều tra cho thép cuộn cán nguội nhập khẩu (CRC) từ Trung Quốc, và Cơ quan giải quyết Thương mại đã quyết định tiến hành điều tra từ ngày 3/ 9, trong 30 ngày.

Xem thêm