Tags: benh dich ta heo chau phi

Thị trường hàng hóa 25/9: Chuyển đổi vật nuôi khi chưa hết dịch tả heo châu Phi, Trung Quốc dự kiến tiếp tục xả kho đự trữ thịt heo

  • 25/09/2019 06h:15
  • /
  • 268

Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Trung Quốc dự kiến xả kho dự trữ thịt heo lần hai vào ngày 26/9. Khuyến cáo chuyển đổi vật nuôi khi chưa hết dịch tả heo châu Phi.

Xem thêm

Thị trường hàng hóa 29/8: Trung Quốc giải phóng nguồn thịt dự trữ, Việt Nam có 5 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỉ USD

  • 29/08/2019 09h:15
  • /
  • 272

Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Trung Quốc giải phóng thịt đông lạnh từ kho dự trữ để tăng nguồn cung. 8 tháng đầu năm, Việt Nam có 5 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỉ USD.

Xem thêm