Tags: bao ve moi truong

Ngành Thép hướng tới công nghệ sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

  • 21/08/2019 10h:10
  • /
  • 1378

Ngành thép nước ta tiến tới công nghệ loại bỏ hoàn toàn xỉ và các tạp chất, tái tạo nguồn nguyên liệu tái chế với hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tuần hoàn kép.

Xem thêm