Tags: ai cap

Các nhà máy thép Ai Cập bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu phôi

  • 21/08/2019 10h:05
  • /
  • 144

Để bảo vệ ngành thép địa phương Ai Cập chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh, bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập đã công bố mức thuế nhập khẩu tạm thời 15% đối với phôi thanh và 25% đối với thép cây trong 180 ngày vào ngày 15/ 4. 

Xem thêm