Thép ống đúc mạ kẽm

Kim Khí Sài Gòn chuyên cung cấp thép ống mạ kẽm, thép ống đúc giá gốc tại TPHCM. Hãy gọi ngay 0912 014 931 để nhận báo giá thép ống mạ kẽm tốt nhất !

 

Thông tin sản phẩm ống thép mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm là thép ống nhưng vì sử dụng trong các môi trường đặc biệt như hệ thống hơi nước nóng, khí nén áp suất cao, lò hơi, hóa chất nên nó được mạ kẽm để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của hệ thống đường ống.

Xuất xứ:   Việt Nam, Thái Lan, China

Tiêu chuẩn:  AISI, JIS,

Đăng kiểm:  ABS/NK/LR/DNV/CCS/BV/GL....

Công dụng: Dùng trong cấp thoát nước, PCCC, Xử lý môi trường,...

Chỉ tiêu kỹ thuật: ỐNG THÉP ĐEN, MẠ KẼM - TIÊU CHUẨN BS 1387-1985

 

Bảng giá thép ống mạ kẽm tại Kim Khí Sài Gòn

Tên sản phẩm Trượng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ)
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 17,200 29,756
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 17,200 32,508
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 17,200 35,088
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.20 17,200 37,840
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 17,200 41,452
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 17,200 44,892
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.4 3.00 17,200 51,600
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.20 17,200 55,040
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 17,200 64,672
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 17,200 51,428
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 17,200 56,244
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 17,200 61,060
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.10 17,200 70,520
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 17,200 75,164
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 17,200 88,924
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 17,200 97,696
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 17,200 110,596
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 17,200 119,024
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.80 17,200 65,360
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 17,200 71,552
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 17,200 77,744
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 17,200 89,956
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 17,200 95,976
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 17,200 113,864
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 17,200 125,388
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 17,200 142,588
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 17,200 153,596
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 17,200 82,732
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27 17,200 90,644
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74 17,200 98,728
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65 17,200 114,380
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.10 17,200 122,120
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44 17,200 145,168
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32 17,200 160,304
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62 17,200 182,664
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47 17,200 197,284
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72 17,200 218,784
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54 17,200 232,888
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35 17,200 246,820
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49 17,200 94,428
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02 17,200 103,544
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55 17,200 112,660
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.60 17,200 130,720
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12 17,200 139,664
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67 17,200 166,324
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68 17,200 183,696
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18 17,200 209,496
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17 17,200 226,524
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63 17,200 251,636
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58 17,200 267,976
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53 17,200 284,316
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69 17,200 115,068
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28 17,200 125,216
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45 17,200 145,340
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03 17,200 155,316
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76 17,200 185,072
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.90 17,200 204,680
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58 17,200 233,576
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69 17,200 252,668
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32 17,200 280,704
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.40 17,200 299,280
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47 17,200 317,684
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33 17,200 143,276
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67 17,200 166,324
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34 17,200 177,848
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33 17,200 212,076
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64 17,200 234,608
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59 17,200 268,148
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87 17,200 290,164
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77 17,200 322,844
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02 17,200 344,344
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26 17,200 365,672
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.4 12.12 17,200 208,464
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.5 12.96 17,200 222,912
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.8 15.47 17,200 266,084
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.0 17.13 17,200 294,636
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.3 19.60 17,200 337,120
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.5 21.23 17,200 365,156
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.8 23.66 17,200 406,952
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.0 25.26 17,200 434,472
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.2 26.85 17,200 461,820
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.5 16.45 17,200 282,940
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.8 19.66 17,200 338,152
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.0 21.78 17,200 374,616
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.3 24.95 17,200 429,140
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.5 27.04 17,200 465,088
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.8 30.16 17,200 518,752
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.0 32.23 17,200 554,356
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.2 34.28 17,200 589,616
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.5 19.27 17,200 331,444
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.8 23.04 17,200 396,288
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.0 25.54 17,200 439,288
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.3 29.27 17,200 503,444
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.5 31.74 17,200 545,928
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.8 35.42 17,200 609,224
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.0 37.87 17,200 651,364
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.2 40.30 17,200 693,160
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 1.8 28.29 17,200 486,588
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.0 31.37 17,200 539,564
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.3 35.97 17,200 618,684
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.5 39.03 17,200 671,316
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.8 43.59 17,200 749,748
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.0 46.61 17,200 801,692
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.2 49.62 17,200 853,464
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 1.8 29.75 17,200 511,700
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.0 33.00 17,200 567,600
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.3 37.84 17,200 650,848
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.5 41.06 17,200 706,232
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.8 45.86 17,200 788,792
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.0 49.05 17,200 843,660
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 17,200 898,356
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 1.8 33.29 17,200 572,588
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.0 36.93 17,200 635,196
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.3 42.37 17,200 728,764
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.5 45.98 17,200 790,856
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.8 51.37 17,200 883,564
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.0 54.96 17,200 945,312
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.2 58.52 17,200 1,006,544
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 17,200 898,356

*Mời các bạn xem chi tiết bảng giá bảng giá thép ống mạ kẽm và các loại thép ống khác tại Bảng giá thép ống

Nhà phân phối thép ống mạ kẽm tại TPHCM

Hiện nay trên thị trường TPHCM có rất nhiều sản phẩm thép ống đúc mạ kẽm không rõ nguồn gốc chính vì vậy để lựa chọn được đơn vị cung cấp đảm bảo chất lượng, uy tín mà giá lại rẻ luôn là mong muốn của mọi khách hàng.

Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép ống mạ kẽm, thép ray, cừ thép Larsen, thép hộp, thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông, thép hộp mã kẽm, thép tấm, thép tròn, thép ống, thép gân, thép hình, nhôm,… và inox, kim loại màu, uy tín, chất lượng hàng đầu tại TPHCM

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và trang thiết bị máy móc hiện đại chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng về gia công thép ống, gia công thép hình, gia công thép tấm, gia công thép hộp, gia công thép ray, gia công inox...

Thép ống mạ kẽm

Mời các quý khách hàng xem chi tiết báo giá thép ống đúc mạ kẽm cũng như các loại thép ống khác tại đây: Bảng báo giá thép ống 2020 mới nhất

Để được tư vấn, báo giá thép ống đúc mạ kẽm cũng như dịch vụ gia công thép ống quý khách vui lòng liên hệ:

Kim Khí Sài Gòn

Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng

Chia sẻ:

Sản phẩm khác

Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng

  • Tư vấn, báo giá 24/7
  • Giao hàng miễn phí

DMCA.com Protection Status

kimkhisaigon.com.vn